Logo

Historien

Posebyen er gamlebyen og ligger i Nordøstre del av Kvadraturen. Den inneholder de eldste og mest karakteristiske bebyggelsene i byen. I 1892 var det en stor bybrann som disse husene overlevde. I 1990 ble de regulert til bevaring. Området består av ti kvartaler avgrenset av Tordenskjoldsgate, Festningsgata, Elvegata og Rådhusgata. Posebyen sies å være Nord-Europas største karré trehusbebyggelse. Fagfolk betegner den som unik i internasjonal målestokk med sin størrelse, egenart og variasjon. Totalt er det 166 vernede eiendommer. Trehusene stammer fra 1700-1800- tallet hvor det dengang da bodde småkårsfolk, arbeidere og håndverkere der. Arbeiderstrøket var et livlig området med store familier og et yrende liv.

Husene lå med hovedfasaden, dvs. stuen, ut mot gaten. Hoveddøren hadde trapp opp, jernstakitt og benk, eller en enkel helle foran døren. Kjøkken og soveværelser lå på baksiden med egen dør ut til bakgård og hagen. I bakgården lå vannpost, uthus som stall, fjøs, verksted og brygghus. Mange hus hadde egen kjøreport for hester med direkte adkomst til bakgården. Hvitfargen på husene avløste en ellers broget blanding av husfarger. Den hvite husmalingen var dyrere grunnet kostbar zink i malingen og ga derved en viss status. Først malte man fasaden hvit, og hvis man hadde råd, malte man de andre husveggene deretter.

Navnet «posebyen» har hatt to forklaringer:
Første forklaring stammer fra det franske ordet «repos» som betyr hvile. Innbyggerne i Kristiansand var pålagt å innlosjere soldater fra festningen som trengte et sted å hvile. Hustandene i posebyen tjente ekstra godt på dette fordi de velstående i byen ofte ga dem sine kvoter.

Andre forklaring bygger på at frem til 1814 hadde Kristiansand fire tollsteder, ett i hvert av byens hjørner. Hovedposten ved Øvre Fergested i posebyen, ble på folkemunne kalt “Posekikkerens hus”. Opprinnelig ble «posebyen» bare brukt om området rundt Øvre Fergested, men har med tiden inkludert hele bydelen.

De ti kvartalene er idag populære boområder. Kvartal 5, som ligger i et av de fire hjørnene i Kvadraturen (nord-øst),  bærer i tillegg preg av kulturaktiviteter som posebymarkedet, kunstneratelieer osv. Kvartalet inneholder dessuten posebyens siste offentligeide bakgård og er et knutepunkt for urbane traseer. 

^