Logo

Medlemsskap

FORENINGEN POSEBYEN

Ønsker du å bli medlem av Foreningen Posebyen, kan du sende en e-post til post@posebyen.com og betale Årets medlemskontingent. Medlemskapet er gyldig når årets kontingent er betalt. Medlemskapet løper normalt fra innbetalingsdato til den 31. desember i innbetalingsåret. 

Foreningens bankkontonummer: 6320.06.66625

Kontingentsatser 2018:

Ordinært medlemskap:

  • Enkeltperson/husstand/familie: 300 kr pr år.
  • Organisasjon/bedrift: kr 1.000,- pr år.

Årets vedtatte kontingent for ordinære medlemmer må være betalt på forhånd for å ha stemmerett på Foreningens Årsmøter. Ordinære medlemmer kan fritt velge å gi et vilkårlig støttebeløp utover den ordinære medlemskontingenten, men for å få stemmerett på Generalforsamlingen i Kvartal FEM AS må det betales et minimumsbeløp i kontingent og støtte i 2017 og 2018 tilsvarende satsen for hovedmedlemskap (støttemedlemskap).

Hovedmedlemskap/Støttemedlemskap:

  • Enkeltperson/husstand/familie: 1500 kr pr år
  • Organisasjon/bedrift: kr 5.000,- pr år.

Foreningens heleide datterselskapet Kvartal FEM AS ble etablert 18. august 2017 står for forvaltningen av Foreningens interesser og virksomhet i Kvartal FEM. Foreningens hovedmedlemmer (støttemedlemmer) vil utgjøre Generalforsamlingen i Kvartal FEM AS. Styret i Foreningen inngår automatisk i Generalforsamlingen i tillegg til disse hovedmedlemmene.

^