Logo

Medlemsskap, organisasjon, vedtekter, m.m.

FORENINGEN POSEBYEN

Gjeldende vedtekter (revidert 14.06.2017).

Foreningen Posebyen er en interesseforening for gårdeiere, næringsdrivende, beboere, og ellers alle som er opptatt av Posebyen, ”gamlebyen i Kristiansand”, og som ønsker å støtte det viktige arbeidet med å bevare og vitalisere dette unike kulturminnet. For tiden prioriteres prosjektet i Kvartal 5. Se Kvartal 5 prosjektet. 

Foreningen er en interesseforening, men ikke en velforening. Foreningen samarbeider ofte med Posebyen Vel . I praksis er det mange saker hvor Foreningene har felles interesser.

Foreningen er medlem av Næringsforeningen og søker medlemskap i USUS. 

Foreningens heleide datterselskapet Quartalet AS etableres i 2017. Quartalet AS vil stå for forvaltningen av Foreningens interesser og virksomhet i Kvartal 5. Foreningens hovedmedlemmer vil utgjøre Generalforsamlingen i Quartalet AS. Styret i Foreningen inngår automatisk i Generalforsamlingen i tillegg til disse hovedmedlemmene.

 

Medlemsskap: 

Ønsker du å bli medlem av Foreningen Posebyen, kan du sende en e-post til post@posebyen.com og betale Årets medlemskontingent.

Foreningens bankkontonummer: 6320.06.66625

Vervekampanje 2017

Kontingentsatser vedtas på Årsmøtet for det påfølgende året. Årets vedtatte kontingent for ordinære medlemmer må være betalt på forhånd for å ha stemmerett på Foreningens Årsmøter.

Ordinære medlemmer kan fritt velge å gi et vilkårlig støttebeløp utover den ordinære medlemskontingenten, men for å få stemmerett på Generalforsamlingen i Quartalet AS må det betales et minimumsbeløp i kontingent og støtte i 2017 og 2018 tilsvarende satsen for hovedmedlemskap.

Kontingentsatser 2017:

Ordinært medlemskap:

  • Enkeltperson: 200 kr
  • Husstand/familie: 300 kr,
  • Bedrift/organisasjon: 500 kr.

Hovedmedlemskap:

  • Enkeltperson/husstand/familie: 1500 kr pr år
  • Organisasjon/bedrift: kr 5.000,- pr år.

----------------------

Kontingentsatser 2018:

Ordinært medlemskap:

  • Enkeltperson/husstand/familie: 300 kr pr år.
  • Organisasjon/bedrift: kr 1.000,- pr år.

Hovedmedlemskap:

  • Enkeltperson/husstand/familie: 1500 kr pr år
  • Organisasjon/bedrift: kr 5.000,- pr år.

-----------------------------

^