Logo

Om oss

Foreningen Posebyen ble stiftet i Oktober 2013. Vi jobber aktivt for vitalisering og bevaring av gamlebyen i Kristiansand. Dette gjøres ved å etablere Kvartal FEM prosjektet, DEN STORE BYDUGNADEN etter Prospekt FEM, utarbeidet av styret i Foreningen. Den sier bla at BAKGÅRDEN skal bli offentlig tilgjengelig og ferdigstilles tidlig 2018,og at byggene skal brukes til allmene kulturelle formål og inneholde FELLESVERKSTEDENE, MATVERKSTEDET, Galleri FEM, SHOWROOM og BUTIKK samt CAFE, RESTAURANT og BAKERI. Den 1 desember overtar foreningen nøklene til byggene. Dersom vi etterkommer avtalen med kommunen, skal vi leie disse for kr 1 i 30 år.  Ved å samle håndtverkere, kunstnere, café, restaurant, bakeri, intimscene og bakgård m.m. som en kulturell spydspiss og møteplass, håper vi på at kvartalet skal yre av liv, tiltrekke seg folk hele året og heve kvaliteten på resten av Posebyen. Dette er et omfattende prosjekt som krever samarbeid med relevante aktører og støttespillere i Den store bydugnaden. Foreningen har også laget forslag til GATEBRUKSPLAN i Posebyen og skal være en pådriver for aktivitet i bydelen. Foreningen er åpen for alle. Se. www.posebyen.com. Foreningen Posebyen er en av brukere av BENTSENS HUS, Agder kulturhistoriske senter som er foreningens knutepunkt. 

Gjeldende vedtekter (revidert 14.06.2017).

Foreningen Posebyen søker medlemskap i Næringsforeningen.

^