Logo

Kvartal 5

Foreningen Posebyen ble stiftet i Oktober 2013. Vi så behovet for å jobbe aktivt for vitalisering og bevaring av gamlebyen i Kristiansand. Foreningen ønsker å starte dette arbeidet ved å utvide aktivitetene i Kvartal 5, som inneholder den siste offentlig eide bakgård i Posebyen. Dette ved å samle sammen håndtverkere, kunstnere, grønn café med bakgård, restaurant, bakeri, intimscener m.m. til en kulturell spydspiss og møteplass. Vi jobber for at flere av husene i Kvartal 5 skal brukes til allmene kulturelle formål og at bakgården blir oppgradert og offentlig tilgengelig. Målet er at kvartalet skal yre av liv, tiltrekke seg folk hele året og heve kvaliteten av resten av Posebyen. Dette er et omfattende prosjekt som krever samarbeid med relevante aktører og støttespillere. 

Som brukere av Bentsens Hus i Kvartal 5 er dette foreningens knutepunkt. Eiendommen ble donert til kommunen av Leif Bentsen, sønn av Musikkløyntnad John Bentsen. Huset er idag vernet og går også under navnet Agder kulturhistoriske senter. I tillegg til oss har huset følgende brukere: Christianssands Byselskab, Agder Historielag, Fortidsminneforeningen, Thaulows hus, DIS og Posebyen Vel. Minibyggerne, Brygg selv og Agder kunstsenter er også etablert i Kvartalet. 

For å kunne gjennomføre dette drøftes flere typer modeller med Kristiansand kommune. 

Vi avventer svar før vi evt starter ulike prosesser.

 

  • Etablere Posebyen AS for kronerulling og oppkjøp av deler av bakgård og evt noen bygg
  • Oppussing av bakgård
  • Oppussing av bygg
  • Utleie/ salg til næring og kulturaktører
  • Helårsprogram (Vi ser for oss helårsmarked, julemarked, utekino, fortellercafe, konserter, lysfestival i Otra og mer)

 

Illustrasjon Kvartal 5

Illustratør Trond Tøllefsen har tegnet skissen av kvartal 5. Den illustrerer mulig samspill med UiA, Fylkeskommunen, Fergefjellet og Eg, samt med den sammenhengende trehusbebyggelsen i Posebyen for å få større helhetsfølelse av gamlebyen. En grønn tasse er tenkt fra Kvartal 5 gjennom Kronprinsensgate til den sammenhengende trehusbebyggelsen og til Skippergata for å linke denne til kulturstripa. 

 

Plantegning

Vi ønsker at kommunen fortsetter å eie der hvor det er markert med røde og blåe stiplede linjer. Da vil det være en mulighet å danne Posebyen AS for kronerulling og oppkjøp av bakgårdene i Kristian 4 gate 77 og 79 (markert med et kryss). På den måten får man en kontinuitet mellom de to kulturmiljøene i kvartalet og en helhetlig bakgård. Vi håper kommunen beholder eierskapet til huset ved siden av Bentsens Hus og Kroston 4 gate 85 (evt også Kristian 4 gate 75, 81, 83) for å leie ut rimelig til kulturnæringer, evt at foreningen for kjøpt disse rimelig, slik at man gradvis kan pusse dem opp å leie dem ut. 

 

 

Se Her for presentasjon av prosjektet fra 2014.

Se Her for vår anbefaling til kommunen fra februar 2015.

^