Logo

Kvartal FEM

Foreningen Posebyen jobber aktivt for vitalisering og bevaring av gamlebyen i Kristiansand. Dette gjøres ved å etablere Kvartal FEM prosjektet, DEN STORE BYDUGNADEN etter Prospektet Kvartal FEM, utarbeidet av styret i Foreningens styrende organ, Kvartal FEM AS. Denne og PP presentasjon danner grunnlaget for innhenting av kapita og resursser. Den sier bla at bakgården skal bli offentlig tilgjengelig og ferdigstilles tidlig 2018,og at byggene skal brukes til allmene kulturelle formål og inneholde Fellesverkstedene, Matverkstedet, Galleri FEM, showrrom og butikk samt cafe og restaruant. Den 1 desember overtar foreningen nøklene til byggene. Dersom vi etterkommer avtalen med kommunen, skal vi leie disse for kr 1 i 30 år.  Ved å samle håndtverkere, kunstnere, café, restaurant, bakeri, intimscene og bakgård m.m. som en kulturell spydspiss og møteplass, håper vi på at kvartalet skal yre av liv, tiltrekke seg folk hele året og heve kvaliteten på resten av Posebyen. Dette er et omfattende prosjekt som krever samarbeid med relevante aktører og støttespillere i Den store bydugnaden. Bentsens Hus, Agder kulturhistoriske senter er Foreningen Posdebyens knutepunkt. 

Kvartal FEM AS søker medlemskap i USUS AS.

 

TODO

 • Kvartal FEM AS for kronerulling og oppkjøp av deler av bakgård og evt noen bygg
 • Oppussing av bakgård
 • Oppussing av bygg
 • Innkjøp av tekniskutrustning
 • Utleie til KURS & EVENTS
 • Helårsjul (Helårsmarked, julemarked, konserter etc)

 

BAKGÅRDEN 

Todo

 • Skisse
 • Inndeling i arbeidspakker
 • Søk om midler og sponsorer, næringsaktører.

Ønsket teknisk utrustning

 • Heller / kolrabistein
 • Drivhus/ vinterhave, beplantning og kjøkkenhage
 • Bakerovn
 • Scene
 • Lyssetting
 • Utecafe
 • Toaletter
 • Bakgårds utespisested

 

FELLESVERKSTEDENE

Todo

 • Skisse
 • Inndeling i arbeidspakker
 • Søk om midler og sponsorer, næringsaktører.

Ønsket teknisk utrustning

Verksted 1: Grafikk verkstedet

 • Flatdalspresse for høytrykk
 • To manuelle dyptrykkspresser
 • En motorisert håndpresse for litografi
 • To trykkebord for silketrykk

Verksted 2: Keramisk og glassblåserverksted

 • Keramikk ovn
 • 6 dreieskiver
 • Glass ovn

 

MATVERKSTEDET

Todo

 • Skisse
 • Inndeling i arbeidspakker
 • Søk om midler og sponsorer, næringsaktører.

Ønsket teknisk utrustning

 • 4 ovner med 4 kokeplater induksjon
 • Kjøleskap
 • Nedkjøleskap
 • Matlagingsbord
 • Ren sone, 2 vasker for å vaske hender og mat
 • Uren sone
 • Lager til tørre matprodukter 30 m2 

 

GALLERI FEM, SHOWROOM OG BUTIKK

Todo

 • Skisse
 • Inndeling i arbeidspakker
 • Søk om midler og sponsorer, næringsaktører.

Ønsket teknisk utrustning

 • 4 Utstillingsvegger
 • Butikk.... (skriv mer)

 

CAFE OG RESTAURANT FEM

Todo

 • Arkitekttegning
 • Inndeling i arbeidspakker
 • Søk om midler og sponsorer, næringsaktører.

Ønsket teknisk utrustning

 • Industrikjøkken
 • Cafe
 • Toalett

 

 

Illustrasjon Kvartal FEM

Illustratør Trond Tøllefsen har tegnet skissen av kvartal 5. Den illustrerer mulig samspill med UiA, Fylkeskommunen, Fergefjellet og Eg, samt med den sammenhengende trehusbebyggelsen i Posebyen for å få større helhetsfølelse av gamlebyen. En grønn tasse er tenkt fra Kvartal 5 gjennom Kronprinsensgate til den sammenhengende trehusbebyggelsen og til Skippergata for å linke denne til kulturstripa. 

 

Plantegning

Kommunen eier der hvor det er markert med røde og blåe stiplede linjer. Kvartal FEM AS arbeidet med løsning for oppkjøp av bakgårdene i Kristian 4 gate 77 og 79, for kontinuitet mellom de to kulturmiljøene i kvartalet og en helhetlig bakgård. 

 

presentasjon av prosjektet fra 2014.

anbefaling til kommunen fra februar 2015.

^